Scroll Top
peldēTAPMĀCĪBA 1. GRUPA

Peldēšanas mācīšanas saturs ir veltīts peldēšanas prasmju un iemaņu apguvei, lai varētu droši, brīvi un efektīvi pārvietoties ūdenī.

1. grupa ir paredzēta bērniem bez peldētprasmēm. Šajā grupā notiek bērna adaptācija (pielāgošanās) ūdenim un tiek apgūtas elpošanas pamatprasmes, roku un kāju kustības pārvietojoties horizontālā stāvoklī. Nodarbības notiek gan mazajā, gan lielajā baseinā.