Scroll Top
peldēTAPMĀCĪBA 2. GRUPA

Peldēšanas mācīšanas saturs ir veltīts peldēšanas prasmju un iemaņu apguvei, lai varētu droši, brīvi un efektīvi pārvietoties ūdenī.

2. grupa ir paredzēta bērniem ar peldētprasmēm. Šajā grupā notiek peldēšanas veidu apgūšana – krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass un tauriņstils. Nodarbības notiek lielajā baseinā.