Scroll Top
peldēTAPMĀCĪBA 3. GRUPA

Peldēšanas mācīšanas saturs ir veltīts peldēšanas prasmju un iemaņu apguvei, lai varētu droši, brīvi un efektīvi pārvietoties ūdenī.

3. grupa ir paredzēta bērniem, kuri prot peldēt visus peldēšanas veidus. Nodarbībās tiek pilnveidota peldēšanas veidu tehnika, lai varētu droši un brīvi justies, un efektīvi pārvietoties ūdenī. Nodarbības notiek lielajā baseinā.