Scroll Top
bērniem (3-4 gadi)
ar vecākiem

Nodarbība ir paredzēta, lai veidotu pozitīvu pieredzi atrodoties ūdenī. Šajā grupā notiek bērna organisma pielāgošanās ūdens videi – izveidotas adaptīvas kustības un prasmes ūdenī. Patīkami pavadīts laks ūdenī kopā ar vecākiem.