Scroll Top
speciālie noteikumi
SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSA “MEŽAPARKS SPORTS VILLAGE” speciālie noteikumi 

apmeklējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā no 01.09.2021.

 

 1. Mežaparks SV  Speciālie noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
 2. Speciālie noteikumi ir Mežaparks SV  Iekšējās kārtības noteikumu pielikums un ir to neatņemama sastāvdaļa.
 3. Speciālo noteikumu ievērošana ir saistoša ikvienai personai, kura apmeklē Mežaparks SV.
 4. Personālam, kurš iesaistīts pakalpojumu sniegšanā apmeklētājiem vai atrodas vienā telpā ar apmeklētājiem ir Covid-19 digitālais sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.
Noteikumi Mežaparks SV  apmeklēšanai
 1. Ierodoties Mežaparks SV telpās, visiem apmeklētajiem, sākot no 12 gadu vecuma, Mežaparks SV personālam ir jāuzrāda atbilstošs Covid-19 digitālais sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai, turpmāk tekstā – Covid-19 Sertifikāts un personu apliecinošu dokuments ( pase vai ID karte).
 2. Personām, kas nevar uzrādīt Covid-19 Sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), individuālie vai grupu treniņi (nodarbības) Mežaparks SV telpās netiek spiegti.
 3. Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) drīkst apmeklēt Mežaparks SV kopā ar vecāku (iem), kam ir Covid-19 Sertifikāts.
 4. Pirms nodarbības (treniņa) sākuma katrs apmeklētājs aizpilda un paraksta reģistrācijas lapu  (vārds, uzvārds, pakalpojuma izmantošanas datums un laiks), kā arī apliecina, ka šobrīd  nav elpceļu saslimšanas pazīmju un viņš neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.
 5. Mežaparks SV apmeklētājs ierodas ne ātrāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pirms plānotas nodarbības sākuma un pamet Mežaparks SV telpas ne vēlāk kā 20 min pēc savas nodarbības (treniņa) beigām.
 6. Personām ir aizliegts apmeklēt Mežaparks SV un  izmantot  pakalpojumus, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas  mājas karantīnas vai izolācijas nosacījumi.
 7. Mežaparks SV administrācijai ir tiesības ierobežot apmeklētāju skaitu, atbilstoši 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” aktuālajai redakcijai.
 8. Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100 vai līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam, tiek noteikta šāda Mežaparks SV pakalpojuma sniegšanai paredzētā platība un pieļaujamais personu skaits:

Sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās un amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, tai skaitā peldbaseinā, vienlaikus var atrasties ne vairāk par 20 personām grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās platības, peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības.

Mežaparks SV  pieejamie pakalpojumi (nodarbības) un maksimālais apmeklētāju skaits:
Baseins:
 • Individuāla peldēšana;
 • Grupu peldēt apmācības nodarbības;

Baseinā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 25 personas.

Atpūtas (Pirts) zona:

Atpūtas zonā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 3 personas.

Basketbola zāle:

Basketbola zālē sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās) un amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk par 20 personām

Skvoša zāle:

Skvoša zālē vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 4 personas.